Nhôm Gold VICSHAlUMI

Nhôm Gold VICSHAlUMI
NHÔM GOLD VICSHALUMI 
Phân khúc sản phẩm:
Hệ cửa thủy lực SHA
Hệ cửa mở trượt VICVIP
Hệ cửa XFA (Hệ Xingfa)
Hệ nhôm khác theo nhu cầu khách hàng đặt!
Phù hợp với kiến trúc: Hoàng Gia, Hoàng Kim, Tân Cổ Điển, Khách hàng Thượng lưu, Trung lưu,...
Kiến trúc Châu Âu Phong Cách Thượng Tầng
Mang vẻ đẹp của Ngàn năm không phai 
Bảo hành từ 20 năm đến trên 50 năm