NHÔM VICSHALUMI VIC 55

NHÔM VICSHALUMI VIC 55

Vicshalumi Thương Hiệu Việt Mang Tới Sự Hoàn Hảo Cho Ngôi Nhà Của Bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT VIC - VIETVIC JOINT STOCK CORP
Địa Chỉ :Lô CN5, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi,Ngọc Hồi,Thanh Trì, Hà Nội.
Phòng Bán Hàng 
0243 687 3766----0243 687 3767 
 0243 684 0466----0243 687 0467
 Fax : 0243 684 0468 
Hotline: 0913 209 715 
Website: http://nhomvietvic.com.vn/
Gmail: thanhcongalumi@gmail.com